Tervezés

Rendszertervezés

Számos esetben találkozunk azzal a problémával, hogy megrendelőink nem ismerik pontosan lehetőségeiket vagy elvesznek az informatika és automatizálás szövevényes világában. Ezekben az esetekben nyújt segítséget rendszertervezési szolgáltatásunk, amely akár az ötlet csírájának megszületésétől kezdve képes segíteni, vezetni ügyfeleink kezét, a megfelelő megoldás kiválasztásában, valamint a megoldás részleteinek kidolgozásában.

Sok éves, sokrétű tapasztalatunkat felhasználva részletesen felmérjük megrendelőink vágyait és igényeit, rávilágítunk az informatikai és automatizálási fejlesztési lehetőségekre. Sok esetben a felmérés megvilágít olyan aspektusokat, amelyek a részletes elemzést megelőzően ügyfeleinkben fel sem merültek vagy megoldhatatlannak tűntek.

A megfelelő megoldások kiválasztását követően megtervezzük a rendszer funkcióit, részletesen kidolgozzuk a funkciókhoz tartozó feladatokat. Véleményünk szerint ennek a lépésnek az elvégzése ügyfeleink aktív közreműködésével a legcélszerűbb, hiszen közös érdekünk, hogy a kialakított funkciók minden tekintetben megrendelőink érdekeit szolgálják.

A megvalósítandó rendszer funkcióinak tükrében kiválasztjuk a működést leginkább lefedő informatikai és automatizálási megoldásokat, megtervezzük a rendszer jövőbeni felépítését. A tervezés során figyelemebe vesszük a megrendelőink környezetére jellemző működési, biztonsági, megbízhatósági és egyéb jellemzőket, annak érdekében, hogy az elkészült rendszer minél jobban passzoljon ügyfeleink igényeihez.

Villamos tervezés

Tervezési szolgáltatásunk keretében vállaljuk az alábbi, automatizálási tervezési folyamatok elvégzését, valamint a hozzájuk kapcsolódó tervdokumentáció elkészítését:

  • "A"-terv: Tanulmányterv
  • "B"-terv: Villamos kiviteli terv
  • "C"-terv: Gyártmányterv
  • "D"-terv: Megvalósulási terv

A tervezés során elkészítjük az engedélyezéshez és kivitelezéshez szükséges teljes villamos tervdokumentációt. A tervezési szolgáltatásunk kereteiben belül - megrendelőink igényei szerint - részt veszünk a tervezésben a projekt indulásától kezdve egészen a tervek leadásáig és utógondozásáig.

Tervezési szolgáltatásunkat a mindenkori hazai és nemzetközi szabványok és törvények előírásai alapján végezzük. Tevékenységünk magában foglalja más területek szakági tervezőivel való együttműködést, folyamatos egyeztetést és a tervek összhangba hozását.

Tervdokumentációnkat elektronikus formában készítjük, szabványos rajzpecsétek alkalmazásával, feltűntetve minden releváns információt. A terveken a nemzetközileg elfogadott rajzjelöléseket alkalmazzuk, valamint minden terven jelmagyarázatban ismertetjük az alkalmazott jelöléseket.